De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Subsidie voor de aanleg van fietssnelwegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het bij Ministerieel Besluit vastgestelde fietssnelwegenplan.

De fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk, namelijk potentieel intensief te gebruiken doorgaande fietsroutes tussen steden en belangrijke attractiepolen, die met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur worden uitgerust. 

Doelgroep

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentebedrijven
 • Havenbedrijven

Bedrag

Maximaal 50 % van de subsidieerbare kosten en werken (eenmalige betoelaging)

Voorwaarden

 • Een 'Principiële aanvraag tot subsidie' en een 'Aanvraag tot vaste belofte' indienen ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken.
 • De aanvrager is 
  • een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf of een havenbedrijf;
  • eigenaar van de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd of hij legt een onteigeningsplan ter verwerving ervan voor of hij bewijst a.h.v. een overeenkomst dat hij een zakelijk recht heeft op de grond.
 • De fietsinfrastructuur maakt deel uit van het bij Ministerieel Besluit vastgestelde fietssnelwegenplan.
 • De gemeente beschikt over een geldig mobiliteitsplan overeenkomstig het Mobiliteitsdecreet.
 • Het gaat om de aanleg van een nieuwe fietssnelweg of de verbetering van een fietssnelweg.
 • De fietspaden voldoen aan de (technische) richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Elk project volgt van bij de aanvang de methodologie zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering.
 • Komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
  • fietsinfrastructuur langs wegen in eigendom of beheer van het Vlaamse Gewest;
  • fietsinfrastructuur die via een samenwerkingsovereenkomst wordt gesubsidieerd, zoals vastgelegd bij het Besluit van de Vlaamse Regering.

Procedure

De aanvraag verloopt in twee stappen.

 1. Stuur de 'Principiële aanvraag tot subsidie' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De principiële aanvraag tot subsidie gebeurt op basis van een gemeenteraadsbesluit houdende de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin het fietspad vervat zit.

  Voor de principiële belofte beslist de deputatie, op basis van het voorgelegde ontwerp, principieel over de toekenning van de subsidie.
  De principiële belofte vervalt indien er na 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan, geen aanbestedingsdossier werd ingestuurd.
 2. Stuur de aanvraag tot vaste belofte' ten laatste 6 weken voor de aanvang van de werken naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Mobiliteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail de aanvraag naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be

  De deputatie verleent de vaste belofte van subsidie op zicht van het aanbestedingsdossier.

De 'Principiële aanvraag tot subsidie' en de 'Aanvraag tot vaste belofte' kunnen gezamenlijk aangevraagd worden.

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indienen en tot uitputting van het krediet.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.

Privacyverklaring
De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag