Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Meer en meer mensen engageren zich voor een gezonder klimaat. De Provincie wil haar inwoners, organisaties en bedrijven, steden en gemeenten, … daarin ondersteunen. Daarom lanceerde de Provincie in 2015 een klimaatplan onder de noemer ‘Klimaatgezond Oost-Vlaanderen’.
De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil de Provincie de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit) zoveel mogelijk temperen. 

Ook met jou?

Op de website Ik ben klimaatgezond ontdek je hoe jij als inwoner van Oost-Vlaanderen of met je school, organisatie of bedrijf actie kan ondernemen.
Ook steden en gemeenten kunnen rekenen op steun op maat.  

Klimaatgezonde projecten van Provincie Oost-Vlaanderen

 

Lees hier meer over klimaatgezonde gemeenten.

Stel een vraag

dienst Milieubeleidsplanning, Milieuondersteuning & Natuurontwikkeling

09 267 78 02