Valorisatie van houtige biomassa

Gemeenten en bedrijven kunnen zich (deels) verwarmen met lokale houtige biomassa als energiebron. Dit is een troef voor duurzame energieproductie en voor landschapsbeheer. 

Om lokaal houtige biomassa te gebruiken als energiebron moeten gemeenten en bedrijven wel rekening houden met oogst, beschikbaarheid, transport/opslag, verbrandingsinstallaties, wetgeving, …

Quick scan

Via het Milieucontract  kunnen gemeenten hierbij begeleiding van de Provincie aanvragen.

De Provincie Oost-Vlaanderen bekijkt met gemeenten wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn binnen de gemeente voor verwarming met een biomassaketel. Samen met de gemeente gaat de Provincie na hoe (een deel van) het gemeentelijk patrimonium kan verwarmd worden met een biomassaketel.

In de quick scan komen volgende vragen aan bod:

  • In welke gebouwen kan een nieuwe installatie komen? Waar kan dat met een kleinschalige biomassaketel zijn?
  • Welke middelen vraagt dit?
  • Welke houtige biomassa is er nu al beschikbaar?
  • Hoeveel houtige biomassa kan je nog creëren?

Meer praktische informatie over de quick scan vind je in de brochure van het Milieucontract .

De Provincie werkt ook aan een stimuleringskader voor gemeenten samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap binnen een project van het Klimaatfonds. 

Advies voor land- en tuinbouwers

Wil je het beheer van landschapselementen (bijvoorbeeld houtkanten) optimaliseren op en rond je land- of tuinbouwbedrijf? Wil je weten of het haalbaar is om zelf energie te produceren uit de houtige biomassa uit je omgeving? Neem dan contact op.

Energieke Houtkanten

Energieke houtkanten worden terug belangrijker. Deze brochure focust zich op houtkanten als landschapselement, maar vooral als bron van energie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

09 267 86 79