Subsidie voor energieambassadeurs

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Doelgroep

 • Verenigingen
 • Scholen
 • Steden en gemeenten
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • Ondernemingen

Bedrag

Maximaal 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór de uiterste indieningsdatum.
  Er is een jaarlijkse oproep om aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt gecommuniceerd.
  Per budgetjaar kan per aanvrager slechts één aanvraag worden ingediend.
  In 2022 is er geen oproep om aanvraagdossiers in te dienen.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar;
  • voldoet minstens aan de volgende criteria:
   • het is een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie en vermindert de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen;
   • de doelstellingen en de te verwachte resultaten van het project zijn concreet en haalbaar: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken (doelstelling), welke stappen hiervoor nodig zijn (stappenplan) en hoe men kan bepalen of de doelstelling gehaald werd (indicatoren);
   • het project werkt door op langere termijn, in die zin dat de verminderde CO2-uitstoot ook tastbaar blijft na de projectperiode;
   • de energieambassadeur verspreidt zijn kennis, methodes en deskundigheid die hij in het kader van het project heeft opgebouwd;
   • het beoogt betrokkenheid en gedragsverandering van de (afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering;
   • het resulteert in zichtbare realisaties én de Provincie Oost-Vlaanderen komt als ondersteunende partner duidelijk in beeld (visibiliteit).
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • In 2022 is er geen oproep om aanvraagdossiers in te dienen.
 • Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen en brengt een advies uit. 
  Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, zal de adviescommissie de geselecteerde aanvragen rangschikken op basis van haar beoordelingen. Deze rangschikking bepaalt welke aanvragen uiteindelijk worden gesubsidieerd.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag