Gelijke behandeling op de huurmarkt

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Via workshops en infosessies geeft de Provincie ook kwetsbare groepen een kans op de huurmarkt. 

De Provincie overtuigt gemeenten en partners om een engagementsverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren de partners dat ze het recht op wonen en huren respecteren voor alle kwetsbare groepen zoals alleenstaanden, zorgbehoevenden, mensen met een beperkt inkomen …

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke planning

+32 9 267 71 40