De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel

Deze subsidie ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling van een eigen detailhandels-, middenstands- en horecabeleid.

Zij kunnen projectsubsidies aanvragen voor:

 • het ontwikkelen van een digitale portaalsite/informatiebron;
 • projecten die de ontwikkeling van een ondernemingsvriendelijk lokaal detailhandelsbeleid stimuleren;
 • projecten die de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandel promoten.

Doelgroep

Steden en gemeenten

Bedrag

Maximaal 10 000 EUR per projectaanvraag.

De subsidieaanvrager heeft maximaal recht op één subsidie per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 15 oktober (eerste oproep) of ten laatste op 15 april (tweede oproep).
 • De aanvrager
  • is een Oost-Vlaamse gemeente;
  • heeft de goedkeuring van de mede-uitvoerder(s) voor de projectrealisatie.
 • Het project
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • ondersteunt in de eerste plaats de detailhandel en de middenstand. Daarnaast kan ook de horeca deel uitmaken van het project;
  • is in overeenstemming met de interprovinciale visie detailhandel;
  • streeft een duurzaam effect na en draagt bij aan de doelstellingen van het provinciale klimaatplan;
  • wordt uitgevoerd binnen de 12 maanden na goedkeuring door de Deputatie.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 15 oktober (eerste oproep) of ten laatste op 15 april (tweede oproep) naar detailhandel@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de Deputatie, legt de aanvragen voor aan de Deputatie.
 • De Deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag