Subsidie voor evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio

Deze subsidie wil evenementen die bijdragen aan het imago van Oost-Vlaanderen als economische topregio ondersteunen.

Het betreft evenementen die in eerste instantie bijdragen aan het provinciaal economisch beleid inzake

 • de promotie van het ondernemerschap;
 • sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO);
 • klimaat-innovatieve economie;
 • economisch clusterbeleid.

Doelgroep

Het Oost-Vlaams sociaal-economisch middenveld (werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, economische samenwerkingsverbanden in de ruime zin en economische platformen in de ruime zin).

Bedrag

Maximaal 5 000 EUR per aanvraag

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten minste twee maanden voor het evenement plaatsvindt.
 • De aanvrager behoort tot het Oost-Vlaams sociaal-economisch middenveld.
 • Het evenement 
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een provinciale uitstraling;
  • beschikt over een gedetailleerd communicatieplan;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag.
 • Komen niet in aanmerking voor een subsidie (niet limitatieve opsomming):
  • jaarlijks terugkerende ledenevenementen;
  • academische congressen en conferenties;
  • evenementen in het kader van opleidingstrajecten en bedrijfskundig advies;
  • start- en slotevents meegefinancierd door de Europese Unie en die reeds ondersteuning krijgen vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • evenementen die niet door de aanvrager zelf georganiseerd worden;
  • evenementen die meer dan eenmaal per jaar plaatsvinden.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier ten minste 2 maanden voor het evenement plaatsvindt naar
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar economie@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag