De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Deze subsidie ondersteunt detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen voor projecten die betrekking hebben op de imagovorming, de professionalisering en de promotie van de lokale kleinhandel.

Doelgroep

 • Detailhandelsverenigingen
 • Middenstandsverenigingen
 • Horecaverenigingen

Bedrag

Maximaal 5 000 EUR per projectaanvraag.

De subsidieaanvrager heeft maximaal recht op één subsidie per jaar.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 15 oktober (eerste oproep) of ten laatste op 15 april (tweede oproep).
 • De aanvrager
  • is een vereniging van detailhandelaars, middenstanders en/of horeca-uitbaters die gezamenlijk de lokale belangen behartigen;
  • heeft zijn zetel en werking in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft de goedkeuring van de mede-uitvoerder(s) voor de projectrealisatie.
 • Het project
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • ondersteunt in de eerste plaats de detailhandel en de middenstand. Daarnaast kan ook de horeca deel uitmaken van het project;
  • is in overeenstemming met de interprovinciale visie detailhandel;
  • streeft een duurzaam effect na en draagt bij aan de doelstellingen van het provinciale klimaatplan;
  • speelt in op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen de beoogde sectoren en/of binnen het gemeentelijk detailhandels-, middenstands- en horecabeleid;
  • wordt uitgevoerd binnen de 12 maanden na goedkeuring door de Deputatie.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 15 oktober (eerste oproep) of ten laatste op 15 april (tweede oproep) naar detailhandel@oost-vlaanderen.be .
 • Een adviescommissie, aangesteld door de Deputatie, legt de aanvragen voor aan de Deputatie.
 • De Deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag