Subsidie voor de ondersteuning van de detailhandel via middenstands- en handelsverenigingen

 

Deze subsidie ondersteunt middenstands- en handelsverenigingen voor projecten die betrekking hebben op de imagovorming, de professionalisering en de promotie van de lokale handel en middenstand.

Doelgroep

Middenstands- en handelsverenigingen.

Bedrag

Maximum 5 000 EUR per aanvraag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
  De aanvraag geldt voor 1 budgetjaar.
 • De aanvrager:
  • is een vereniging van middenstanders en (detail)handelaars;
  • heeft zijn zetel en werking in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft maximaal recht op 1 subsidie per jaar.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • streeft een duurzaam effect na;
  • speelt in op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen een bepaalde sector en/of binnen het gemeentelijk middenstands- en handelsbeleid;
  • moet volledig uitgevoerd worden en eindigt op 31 december van het budgetjaar volgend op de aanvraag.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. team Economie
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar detailhandel@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. Ze legt de geselecteerde aanvragen voor aan de Deputatie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

team Economie

09 267 86 84