Subsidie voor de ondersteuning van de detailhandel via lokale besturen

Deze subsidie ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling van een eigen middenstands- en handelsbeleid.

Zij kunnen projectsubsidies aanvragen voor:

 • het ontwikkelen van een digitaal ondernemersplatform;
 • projecten die de ontwikkeling van een ondernemingsvriendelijk lokaal detailhandelsbeleid stimuleren;
 • projecten die de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandel promoten.

Doelgroep

Gemeenten

Bedrag

Maximum 10 000 EUR per aanvraag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
  De aanvraag geldt voor 1 budgetjaar.
 • De aanvrager:
  • is een Oost-Vlaamse gemeente;
  • heeft goedkeuring van alle betrokken partijen voor de projectrealisatie;
  • heeft maximaal recht op 1 subsidie per jaar.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • streeft een duurzaam effect na;
  • wordt volledig uitgevoerd en eindigt op 31 december van het budgetjaar volgend op de aanvraag.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. team Economie
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar detailhandel@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. Ze legt de geselecteerde aanvragen voor aan de Deputatie
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

team Economie

09 267 86 84