Subsidie voor de bevordering van innovatie en professionalisering door samenwerking tussen reguliere en sociale-economie-ondernemingen

Deze subsidie heeft tot doel een product of dienst af te leveren vanuit de samenwerking tussen de reguliere en de sociale-economie-ondernemingen.

Het eindresultaat moet een creatief en vernieuwend karakter hebben en bijdragen aan de professionalisering van kennis en vaardigheden bij zowel de reguliere als bij de sociale-economie-ondernemingen

Doelgroep

 • Reguliere-economie-ondernemingen
 • Sociale-economie-ondernemingen

Bedrag

Maximaal 20 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag digitaal indienen ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
  De aanvraag geldt voor 1 budgetjaar.
 • Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit 1 sociale-economie-onderneming en 1 onderneming uit de reguliere economie die gezamenlijk werken aan innovatie en professionalisering in de sociale economie.
 • De projectverantwoordelijke:
  • heeft rechtspersoonlijkheid, is de projectverantwoordelijke een sociale-economie-onderneming dan moet zij erkend zijn door de Vlaamse overheid;
  • heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenning(en) en aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • moet volledig uitgevoerd worden en eindigt op 31 december van het budgetjaar volgend op de aanvraag;
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang;
  • streeft een duurzaam effect na en draagt bij aan de doelstellingen van het klimaatplan 2015-2020 van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • Deze subsidie mag gecumuleerd worden met een andere projectsubsidie op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op  30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar
  sociale.economie@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen. Ze brengt een gemotiveerd advies uit en maakt een voorstel van rangschikking op.
 • De deputatie beslist over de subsidie.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.