Subsidie voor activerende werkvloeren

Deze subsidie stimuleert activerende werkvloeren om doorstroomacties op te zetten voor onbetaalde doelgroepmedewerkers met een reële kans op betaald werk. Dit kan via doorstroombegeleiding.

Doelgroep

Organisaties die

 • arbeidsmatige activiteiten organiseren voor personen met een grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt;
 • binnen deze arbeidsmatige activiteiten hun onbetaalde medewerkers arbeid en zorg op maat bieden;
 • met die medewerkers voor wie de kans op betaald werk reëel is doorstroomacties opzetten.

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald op basis van het aantal door de deputatie goedgekeurde doorstroombegeleidingsmaanden.

Indien het beschikbare budget ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 februari.
 • De aanvrager
  • is één van de volgende rechtspersonen: een gemeente of OCMW, een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichting, een vennootschap met een sociaal oogmerk of een coöperatieve vennootschap;
  • organiseert activiteiten in Oost-Vlaanderen;
  • organiseert – op de datum van de aanvraag – begeleide arbeidsmatige activiteiten voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een vraag naar arbeid. Deze activiteiten moeten de onbetaalde doelgroepmedewerker zorg en arbeid op maat bieden binnen een trajectmatige context.
 • Bij een aanvraag van een samenwerkingsverband van organisaties:
  • duidt dit samenwerkingsverband een eindverantwoordelijke aan die verantwoordelijk is voor de aanvraag van de subsidie, de verantwoording en de goede besteding van de toegekende subsidie;
  • voldoen alle organisaties van het samenwerkingsverband aan de hierboven opgesomde criteria van de aanvrager.
 • De organisatie/samenwerking
  • beschikt over de nodige deskundigheid op vlak van werken aan doorstroom;
  • engageert zich om het aantal toegekende doorstroombegeleidingsmaanden te realiseren op het niveau van de organisatie/samenwerking;
  • engageert zich om voor elke doorstroommedewerker een doorstroomfiche op te stellen;
  • beschikt over een model van doorstroombegeleidingsovereenkomst.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen met uitzondering van de Subsidie voor drempelverlagende projecten 'Doorstroom van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid'.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 februari naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Wonen & Mondiale Solidariteit
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

directie Wonen & Mondiale Solidariteit

09 267 75 72