North Sea Port Talent

Het doel van het project North Sea Port Talent is het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt in het grensoverschrijdende havengebied beter op elkaar af te stemmen.

Het project wil:

  • op korte termijn nagaan welke methodologieën een positieve impact kunnen hebben op het arbeidstekort. Daarvoor worden een aantal concrete innovatieve pilootprojecten uitgetest. 
  • op lange en middellange termijn een grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleidingen uitbouwen in de North Sea Port-regio. Zo is het mogelijk om efficiënter op de arbeidsmarktnoden in te spelen door het aanbod aan te passen aan de noden van de ondernemingen uit de grensregio. 

Timing

Het project loopt van 19 april 2021 tot 30 juni 2023.

Budget

Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners investeren samen 810.000 euro in het project.

Partners

  • Stad Gent
  • North Sea Port
  • VDAB Oost-Vlaanderen
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Dethon
  • Gemeente Terneuzen