De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Begeleidingstraject circulaire economie

De Provincie Oost-Vlaanderen inspireert en ondersteunt Oost-Vlaamse lokale besturen en bedrijven bij de uitbouw van een (lokale) kringloopeconomie of circulaire economie.

Neem deel aan het begeleidingstraject ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020’. De Provincie selecteert 2 tot 3 initiatieven voor een begeleidingstraject van maximaal 6 maanden. Dit traject stimuleert de lokale economie binnen de stad of gemeente. 

Het begeleidingstraject zet in op: 

 • het in kaart brengen van circulaire kansen op lokaal niveau door:
  • circulaire visie te ontwikkelen;
  • deze visie te vertalen naar een strategie;
  • pilootprojecten te definiëren.
 • de realisatie van een pilootproject.

Voorwaarden

Jouw stad of gemeente kandidaat stellen voor het begeleidingstraject? Dat kan als je voldoet aan volgende voorwaarden:
 • Je wil werken aan een circulaire economie in je stad of gemeente;
 • Je stad of gemeente dient individueel of samen met andere lokale besturen een voorstel in;
 • Je voorstel heeft geen betrekking op onderwerpen of cases waarvoor al een Provinciaal aanbod bestaat via

>> Ga na of je in aanmerking komt

Hoe inschrijven?

Stel je gemeente kandidaat voor dit begeleidingstraject voor 31 augustus 2020.  

 

 1. Stap 1: werk een projectvoorstel uit. Denk na over:
  • De concrete uitdaging, kans of probleemstelling waarvoor je een circulaire invulling realiseert.
  • Het partnerschap: dien je dit voorstel alleen in of ga je samenwerken met andere lokale besturen?
  • De belangrijkste stakeholders die je wil betrekken.
  • De resultaten die je wil behalen met dit begeleidingstraject.
 2. Stap 2: dien het projectvoorstel in via het aanvraagformulier.
 3. Stap 3: stuur een engagementsverklaring door van het College van burgemeester en schepenen via economie@oost-vlaanderen.be. Uit deze verklaring blijkt dat de stad of gemeente:
  • zal deelnemen aan het begeleidingstraject;
  • zal deelnemen aan de verplichte participatiemomenten;
  • zal fungeren als circulair voorbeeld tijdens evenementen;
  • de nodige actie onderneemt om de relevante stakeholders te betrekken;
  • de kosten voor catering, gebruik van zalen … tijdens het begeleidingstraject voor zijn/haar rekening neemt;
  • de samenwerking met en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze vermeldt op alle communicatie met betrekking tot het project.

Stel een vraag