Subsidie voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling in de sector land- en tuinbouw

Deze subsidie wordt dit voorjaar herwerkt. In de tussentijd kan je geen subsidieaanvraag indienen.

Deze subsidie is bedoeld voor projecten die duurzame ontwikkeling in de land- en tuinbouw in de praktijk brengen, met aandacht voor de economische, ecologische en sociale aspecten.

Doelgroep

Verenigingen

Bedrag

Maximaal 50 % van de begroting van het voorbeeldproject, met een maximum van 12 395 EUR.

Indien het beschikbare krediet niet toereikend is, wordt, in functie van het aantal aanvragen, de subsidie evenredig verminderd.

Deze subsidie is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 (Groepsvrijstelling Landbouw).De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zitten vervat in artikel 21 (steun voor kennisoverdracht) en artikel 31 (steun voor onderzoek en ontwikkeling) van deze verordening.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 oktober:
  • per project kan slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al zijn er meerdere verenigingen bij de organisatie betrokken);
  • per vereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al worden er meerdere projecten opgezet).
 • Het project 
  • vindt plaats in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • brengt de principes van duurzame ontwikkeling in de land- en tuinbouw in de praktijk, met aandacht voor economische, ecologische en sociale aspecten;
  • krijgt geen rechtstreekse inkomenssteun;
  • wordt uitgevoerd in het kalenderjaar volgend op de aanvraag;
  • kan hoogstens 3 opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 oktober naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur na afloop van het project en uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79