Subsidie voor vogelopvangcentra

Erkende vogelopvangcentra kunnen een subsidie aanvragen voor hun werking.

Doelgroep

Erkende vogelopvangcentra

Bedrag

Per vogelasiel, dat voldoet aan de voorwaarden, wordt een gelijk bedrag op jaarbasis toegekend.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen.
 • Het vogelopvangcentrum:
  • is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • beschikt over een erkenning conform hoofdstuk II artikel 2 tot en met 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende rekening van subsidies;
  • kan aantonen dat zij, naast de verzorgactiviteit ook aandacht besteedt aan natuur-educatieve aspecten.
 • De vereiste documenten insturen voor 31 maart van het kalenderjaar volgend het kalenderjaar waarop de aanvraag slaat (zie artikel 4 van het subsidiereglement voor een overzicht van deze documenten).

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur voor 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag slaat de in artikel 4 van het reglement opgesomde documenten op naar
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79