Subsidie voor proefprojecten in de sector land- en tuinbouw

Deze subsidie wordt dit voorjaar herwerkt. In de tussentijd kan je geen subsidieaanvraag indienen.

Deze subsidie is bedoeld voor projecten in de sector land- en tuinbouw met een demonstratief onderzoekskarakter.

Doelgroep

Verenigingen

Bedrag

Minimaal 2 500 EUR en maximaal 12 500 EUR.

Deze subsidie is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 (Groepsvrijstelling Landbouw).
De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zitten vervat in artikel 21 (steun voor kennisoverdracht) en artikel 31 (steun voor onderzoek en ontwikkeling) van deze verordening

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 oktober:
  • per project kan slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al zijn er meerdere verenigingen bij de organisatie betrokken);
  • per vereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al worden er meerdere projecten opgezet).
 • Het project
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • kadert binnen de beleidsverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • beantwoordt aan een concrete behoefte van de land- en tuinbouwers;
  • speelt in op de regionale eigenheid van de land- en tuinbouw;
  • wordt voor minstens 25 % van het totale budget gefinancierd door eigen inbreng van de aanvrager;
  • krijgt geen rechtstreekse inkomenssteun;
  • wordt uitgevoerd in het kalenderjaar volgend op de aanvraag.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 oktober naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur na afloop van het project en uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79