Subsidie voor imagoversterkende initiatieven in de sector land- en tuinbouw

Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor initiatieven die het imago van de land- en tuinbouwsector versterken.

Doelgroep

Verenigingen

Bedrag

Minimaal 250 EUR en maximaal 750 EUR.

Deze subsidie is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 (Groepsvrijstelling Landbouw). 
De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zitten vervat in artikel 24 (Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen) van deze verordening.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van het initiatief:
  • per initiatief kan slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al zijn er meerdere verenigingen bij de organisatie bij de organisatie betrokken);
  • per vereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al worden er meerdere initiatieven georganiseerd).
 • Het imagoversterkend initiatief:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • kadert binnen de beleidsverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • versterkt het imago van de land- en tuinbouwsector;
  • heeft ten minste een regionaal karakter;
  • krijgt geen rechtstreekse inkomenssteun.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van het initiatief naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur na afloop van het initiatief en uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79