Subsidie voor dierenasielen voor honden en katten

Erkende dierenasielen kunnen subsidies aanvragen voor de opvang van honden en katten.

Doelgroep

Erkende dierenasielen voor honden en katten.

Bedrag

 • Maximum 925 EUR voor de opvang van katten.
 • Maximum 1 850 EUR voor de opvang van honden.

Cumulatie van beide soorten subsidies is mogelijk.

Indien het beschikbare krediet niet toereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 oktober:
  • per vereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al wordt de activiteit op meerdere locaties georganiseerd).
 • Het dierenasiel:
  • heeft zijn maatschappelijke zetel en activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • is erkend overeenkomstig artikel 5 van de wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van
   17 februari 1997 over de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren;
  • werkt mee aan het provinciaal netwerk van dierenopvang;
  • streeft naar samenwerkingsakkoorden met de politiezones of gemeenten in de regio;
  • voert zijn administratie en registratie volgens het provinciaal modelformulier.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 oktober naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79