Subsidie voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw

 

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die land- en tuinbouwers diensten aanbieden ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering.

Doelgroep

 • Erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw.
 • Erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw.

Bedrag

 • 75 EUR bij de oprichting van de dienst
 • 50 EUR per jaar per dienst voor werkingskosten
 • 0,75 EUR per uur gepresteerd door de dienst
 • 3 EUR per uur gepresteerd door een vaste bedrijfsverzorger in de provincie Oost-Vlaanderen

Indien het beschikbare krediet niet toereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal aanvragen.

Deze subsidie is vrijgesteld van aanmelding als staatssteun bij de Europese Commissie conform Verordening (EG) nr. 702/2014 (Groepsvrijstelling Landbouw).
De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zitten vervat in artikel 23 (Steun voor bedrijfsvervangingsdiensten) van deze verordening.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 oktober.
 • De dienst of de federatie:
  • is erkend overeenkomstig artikel 3 van het Ministerieel Besluit van 13 december 1991 over de toekenning van startpremies aan de diensten voor bedrijfsverzorging;
  • verzekert hulp aan land- en tuinbouwers gedomicilieerd in de provincie Oost-Vlaanderen;
  • heeft een regionale werking in de provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor 1 oktober naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & Platteland

+32 9 267 86 79