De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor aanvullende financiering van projecten in de sector land- en tuinbouw

 

Je kan momenteel geen subsidieaanvraag indienen aangezien er geen budget beschikbaar is.

Deze subsidie is bedoeld voor projecten in de sector land- en tuinbouw die al subsidies krijgen van de Europese en/of de federale en/of de Vlaamse en/of de provinciale overheden.

Doelgroep

Verenigingen

Bedrag

Minimaal 5 000 EUR en maximaal 25 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van het project:
  • per project kan slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al zijn er meerdere verenigingen bij de organisatie betrokken);
  • per vereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag worden ingediend (ook al worden er meerdere projecten opgezet).
 • Het project:
  • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • kadert binnen de beleidsverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen;
  • versterkt het imago van de land- en tuinbouwsector;
  • wordt ten minste voor 75 % gesubsidieerd door de Europese en/of de federale en/of de Vlaamse en/of andere provinciale overheden;
  • krijgt geen rechtstreekse inkomenssteun en investeringssteun.
 • Voldoen aan de vrijstellingsverordening (1857/2006)

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van het project naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Stuur na afloop van het project en uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de toekenning van de subsidie een activiteitenverslag en een resultatenrekening naar 
  dienst Landbouw & Platteland
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

dienst Landbouw & platteland

+32 9 267 86 79