Het natuur- en milieueducatief centrum is gesloten t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Lager onderwijs

Speurneuzen in de Scheldevallei

Het Speurneuzenprogramma combineert een natuurwandeling met eenvoudig veldwerk. De kinderen gaan zelf op speurtocht in de Scheldevallei. Ze leren onbekende planten en dieren kennen en ontdekken hoe de mens inspeelt op de aanwezigheid van de rivier.

Afhankelijk van de seizoenen zetten we bepaalde aspecten van de Scheldevallei extra in de kijker.

 • 3de en 4de leerjaar
 • 2,5 uur
 • Kan het hele schooljaar
 • Voorzie 2 eigen begeleiders van de school

Oriëntatie in het landschap

De leerlingen van de derde graad leren werken met bepaalde instrumenten en gaan gericht zaken ontdekken in de natuur. 

Een oud-bewoner van De Kaaihoeve, P.L.D.V., nodigt de leerlingen uit om een geheim te ontraadselen. Wie is toch die P.L.D.V. en wat is zijn geheim? Om dat te weten te komen, moeten de leerlingen een aantal opdrachten oplossen. De activiteit laat leerlingen zich oriënteren in de open ruimte en maakt ze vertrouwd met de landschapselementen. 

 • 5de en 6de leerjaar
 • 2,5 tot 3 uur
 • Kan het hele schooljaar
 • De handleiding is te koop in De Kaaihoeve. Deze is niet nodig voor de activiteit maar kan je inspireren voor eigen activiteiten.

De onderzoeker

Een doe-activiteit. Door een fantastisch inleefverhaal worden de leerlingen plots de beste onderzoekers van de wereld. Ze worden gedropt op een pas ontdekt eiland. In kleine groepjes voeren ze zelfstandig onderzoeken uit. Zo bestuderen ze het landschap, de bodem, het weer en de flora en fauna van het ‘onbekende land’.

Daarna houden ze een wereldconferentie van wetenschappers die zich buigen over de duurzame ontwikkeling van de aarde..

 • 5de en 6de leerjaar
 • 2,5 tot 3 uur
 • Van april tot oktober
 • De handleiding is te koop in De Kaaihoeve. Deze is niet nodig voor de activiteit maar kan je inspireren voor eigen activiteiten.

Biodiv'je met ons mee?

De leerlingen ontdekken het belang en de voordelen van biodiversiteit. In een eerste deel ervaren ze in thematische opdrachten hoe biodiversiteit hun leven meebepaalt. Ze komen in contact met allerlei organismen en hun biotopen. In het tweede deel maken stellingen de leerlingen bewust van de keuzes die ze elke dag kunnen maken en welke invloed die hebben op biodiversiteit.

 • 5de en 6de leerjaar
 • 2,5 tot 3 uur
 • Van april tot oktober
 • 2 begeleiders van De Kaaihoeve zijn voorzien

Niet zomaar water

Als vissen in het water ontdekken de leerlingen de wonderlijke waterwereld. Ze gaan aan de slag met een schepnet en zoekkaart om alle waterdieren te leren kennen.

We gebruiken de zoekkaart ongewervelde zoetwaterdieren bij deze activiteit. Je kan die kopen in De Kaaihoeve of gratis downloaden. 

Onder de wereld

Samen nemen we de bodem onder de loep. We steken de handen uit de mouwen en boren een wereld aan die we zo vaak onder de voet lopen.

Grote klassen splitsen we op in twee groepen die elk een verschillend aspect van de bodem onderzoeken. In de klas kunnen de leerlingen achteraf hun ervaringen uitwisselen. We gebruiken de zoekkaart losse grondsoorten. Die kun je kopen in De Kaaihoeve of gratis downloaden. 

Educatieve activiteiten in het Gentbos

De Kaaihoeve begeleidt ook educatieve activiteiten in het Gentbos in Merelbeke. 

 • Met Willy en familie het bos in
  • September t.e.m. juni (in de winter enkel in de namiddag)
  • 1ste en 2de leerjaar
 • Met Willy en familie de tuin in
  • Van april tot oktober
  • 1ste en 2de leerjaar
 • Speurneuzen in het Gentbos
  • Kan het volledige schooljaar
  • 3de en 4de leerjaar

Bekijk de educatieve activiteiten in het Gentbos in Merelbeke. Reserveer via De Kaaihoeve.

Praktisch

 • 35 EUR/klas per educatieve activiteit
 • 2,5 uur/activiteit
 • Maximaal 30 leerlingen per educatieve activiteit. Grotere klassen worden opgesplitst.
 • Meebrengen: laarzen, regenkledij, lange broek
 • De educatieve activiteiten sluiten aan op de eindtermen van het onderwijs

Eigen activiteit?

Je kan als leerkracht ook zelf een educatieve activiteit organiseren.