Redder

De Gavers zoekt een redder. Lees alle details in de infobundel

Taken

 • Je ziet toe op de opgelegde veiligheidsvoorschriften in de zwemhal en de strandzone;
 • Je ziet toe op de veiligheid van de bezoekers, neemt bij vastgestelde risico's de gepaste acties en rapporteert aan de zwembadcoördinator;
 • Je neemt deel aan de zwemtraining van de redders in functie van een snelle en efficiënte interventie ;
 • Je onderhoudt de zwemhal, de kleedkamers en het materiaal: uitvoeren van schoonmaaktaken en herstellingen in het zwembad, de kleedkamers en het strandsanitair ;
 • Je ondersteunt de sportpromotie in het zwembad bij de praktische uitvoering (opzetten materiaal, nazicht inschrijvingslijsten, opvolging organisatie lessenreeksen,…) ;
 • Je staat in voor de begeleiding van zwemlessen en –activiteiten ;
 • Je staat sporadisch in voor de administratieve ondersteuning van de zwembadwerking ;
 • Je kan worden ingezet voor kassawerk aan de balie van het zwembad en de strandzone;
 • Je staat in voor de reiniging en de controle van de speeltuigen ;
 • Je helpt mee bij de organisatie van sport- en andere manifestaties ;
 • Je kan worden ingezet als sportmonitor.

Profiel

Kennisniveau

 • Je hebt een diploma van hoger redder en volgde de verplichte jaarlijkse bijscholingen.
 • Je hebt basiskennis van de arbeidsmiddelen (schrobzuigmachine, hogedrukreiniger) en schoonmaakproducten;
 • Je hebt basiskennis van ict-toepassingen.

Zelfstandigheidsniveau

 • Je bent in staat de instructies zelfstandig uit te voeren;
 • Je kan snel en zelfstandig ingrijpen bij noodsituaties;
 • Naast zelfstandigheid is werken in teamverband noodzakelijk.

Communicatief niveau

 • Je bent in staat je mondeling op een klantvriendelijke manier uit te drukken;
 • Je laat niet na kordaat te communiceren en op te treden indien nodig.

Ervaringsniveau

 • Geen

Andere

 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk;
 • Je bent bereid te werken op feestdagen;
 • Je neemt deel aan verplichte bijscholingen;
 • Je neemt deel aan de in het zwembad opgelegde fysieke testen.

Aanbod

 • Aanwerving in de graad van medewerker (niveau C) met bijhorende salarisschaal (C 1 – C 3). Minimum aanvangssalaris : € 1927,37 (reeds aangepast aan de huidige index bij voltijdse tewerkstelling), reglementaire toeslagen (bv avond- en weekenduren, vakantiegeld en eindejaarsgeld) en maaltijdcheques niet inbegrepen.
 • Bijkomende voordelen:
  • Een nuttige job binnen een moderne werkomgeving
  • Maaltijdcheques
  • Gratis hospitalisatieverzekering
  • Gelijke kansen bij aanwerving
  • Een degelijke verlofregeling
  • Vorming, training en opleiding, ook tijdens de werkuren
  • Een sportdag, teambuilding …
  • Uitbouw tweede pensioenpijler

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef (14 september)
 • Mondelinge proef (in oktober)

Hoe solliciteren

 • Vul het inschrijvingsformulier in
 • Bezorg volgende documenten uiterlijk op 30 augustus 2019:
  • het ingevulde inschrijvingsformulier
  • een kopij van je diploma
  • een kopie van je rijbewijs B
  • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud, model 1
 • aan APB De Gavers:

Stel een vraag