Algemene informatie kampen

 • De sportkampen starten
  • Internaat: eerste dag om 8.30 uur aanwezig zijn
  • Externaat: eerste dag om 8.30 uur, andere dagen om 9 uur
 • De kampen eindigen om 16.30 uur.
 • Inbegrepen in de prijs:
  • Het volledige sportprogramma (inclusief uitstappen)
  • De begeleiding door gediplomeerde lesgevers
  • De verzekering
 • Maaltijden
  • Internaat: alle maaltijden zijn inbegrepen.
  • Externaat: warm middagmaal + barbecue op donderdagavond is inbegrepen.
 • Kleren: zorg zelf voor aangepaste kleren waar nodig. Deze kledingwijzer helpt je op weg.
 • Attest van tetanusvaccinatie: 
  • Verplicht voor de sportkampen ponyrijden
 • Medische fiche
  • Geef je medische fiche af op de eerste lesdag.
  • Je krijgt de medische fiche de laatste dag terug.
  • Een ouder vult de medische fiche in, tenzij je kind tot een risicogroep behoort. Dan vult een arts de fiche in. 
  • De fiche blijft één jaar geldig.
  • De medische fiche geldt ook voor andere kampen van dit kalenderjaar. 

Inschrijving

Wanneer kan je je inschrijven?

 • Sportkampen in de krokus- en paasvakantie: vanaf 6 januari 2021 om 12.30 uur
 • Sportkampen in juli en augustus: vanaf 13 januari 2021 om 12.30 uur
 • Sportkampen in de herfstvakantie: vanaf 25 augustus 2021 om 12.30 uur

Hoe ga je te werk?

 1. Schrijf online in via de webshop (telefonisch inschrijven kan niet.). De website geeft een overzicht van de inschrijvingen en de vrije plaatsen.
 2. Na je inschrijving krijg je een automatische bevestigingsmail.

 

De boekingscodes van de sportkampen bestaan telkens uit een combinatie van:

 • Een cijfer: het weeknummer
 • Een letter: I = internaat – E = externaat
 • Een lettergroep: de afkorting van de sporttak

Bijvoorbeeld 28 I PEB staat voor week 28 Internaat Ponyrijden Equimix B

Korting

 • 50% voor deelnemers met een handicap van minstens 66%. Bij de inschrijving voeg je een kopie van het officiële bewijsdocument.
 • 15% voor leden van een gezin met minstens drie kinderen ten laste. Dat bewijs je door een uittreksel van je gemeente over de samenstelling van je gezin. 

Je kunt de twee kortingen niet combineren. 

Je hebt enkel recht op korting als je de nodige documenten samen met je inschrijving opstuurt. 

Annuleren

Je kunt een inschrijving alleen schriftelijk annuleren.

Annuleringskosten

 • 15% van je inschrijvingsgeld

 

Meld elke annulering schriftelijk aan sportcentrum De Boerekreek:

Heb je niet schriftelijk geannuleerd en kom je de eerste kampdag toch niet opdagen? Dan beschouwen we je inschrijving toch als geannuleerd en rekenen we je 15 % van het inschrijvingsgeld aan.

Wat als de Boerekreek annuleert?

Sportcentrum De Boerekreek heeft het recht om zonder schadeloosstelling zelf te annuleren in deze gevallen:

 • Als een activiteit niet kan doorgaan door te weinig deelnemers
 • Als er ernstige elementen zijn die een normaal verloop van de activiteit in het gedrang kunnen brengen.

Als het Sportcentrum zelf een activiteit annuleert, krijg je je inschrijvingsgeld helemaal terug.

Fiscaal aftrekbaar

Voor kinderen die nog geen 12 jaar zijn, kun je het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekken. Dat kan alleen als de ouder betaalt die het kind fiscaal ten laste heeft. In het voorjaar krijg je automatisch het fiscaal attest van De Boerekreek. 

Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor:

 • Alle ongevallen tijdens de activiteiten
 • Ongevallen onderweg van en naar de activiteiten

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de medische kosten (na de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering).

De verzekering dekt geen schade, verlies of diefstal van kleren en voorwerpen. 

Taal

Om maximale veiligheid te verzekeren, verwachten we dat iedereen Nederlands begrijpt. Genoeg om de lessen vlot te kunnen volgen en de instructies van de lesgevers gemakkelijk te begrijpen.

Huisregels

 • Gsm, iPod, mp3-speler of muziekinstallatie zijn niet toegelaten.
 • Ook snoep of frisdrank is niet toegelaten.
 • Kinderen voor het externaat zet je af en haal je op bij de monitor. 

Tarieven

De Provincie behoudt zich het recht voor de gebruikerstarieven op 1 september en 1 januari aan te passen.

Stel een vraag