Brugskeswieë

Brugskeswieë is een klein maar ecologisch waardevol gebied van 2 ha aan de waterloop Maanbeek in Laarne. Brugskeswieë is dialect voor ‘brug in de wei' en verwijst naar de trage weg die door het gebied loopt. De brug ligt in de wei over de Maanbeek.

Praktisch

 • Gratis toegang
 • Openingsuren: elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang
  • Opgelet! Bij stormweer is het verboden om het bos te betreden. Door hevige rukwinden kunnen takken afkraken en bomen omwaaien. Op de website van het KMI kan je zien wanneer het gaat stormen. Ook de dagen na de storm ben je best waakzaam voor overhellende of afgekraakte takken en bomen. 
  • Opgelet! Bij aanhoudende droogte kan er brandgevaar zijn. Kijk op de website van het Agentschap Natuur en Bos om te weten welke brandalarmfase in Oost-Vlaanderen van kracht is. Wees waakzaam, rook niet of maak geen vuurtje in het bos. Verwittig bij brand in het bos of op de heide onmiddellijk de lokale brandweer.
 • Adres: 
  • Schoolstraat in Laarne 
  • Volg de onverharde weg rechts op het einde van de Schoolstraat tot aan de beek 

Bosbeheer

De Provincie verhoogt de biodiversiteit door een poel aan te leggen voor amfibieën en past het maaibeheer aan. Het geheel bestaat uit typische ‘natte natuur’: vochtige graslanden met knotbomen, die periodiek geknot worden om gezond te blijven.

Het gebied maakt deel uit van het projectgebied Gestroomlijnd Landschap Maanbeek-Laresloot dat inzet op natuurverbinding via een fijnmazig net van landschapselementen. Ontdek meer over de Brugskeswieë.

Stel een vraag

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

+32 9 267 78 02