Brochure Nulmeting in het kader van het proefproject 2012. Archeologische collecties in depots in Oost-Vlaanderen

De Provincie brengt het behoud en beheer van archeologisch erfgoed in kaart net voor de inwerkingtreding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet. Dat wil zeggen toen er van erkende onroerenderfgoeddepots nog geen sprake was. De nulmeting geeft een overzicht van het archeologisch erfgoed en de toestand ervan, bewaard in Oost-Vlaamse depots in het jaar 2012.

Auteur

Lien Lombaert, Anne-Cathérine Olbrechts, Luc Bauters en Anneke Lippens

Aantal pagina's

57

ISBN

/

Prijs

Gratis

Stel een vraag

directie Erfgoed

+32 9 267 72 00