Subsidie voor de ondersteuning van toeristische evenementen

Deze subsidie wil de organisatie en de promotie van identiteits- en reputatieversterkende evenementen met een provinciegrensoverschrijdende toeristische impact bevorderen.

Doelgroep

Organisatoren van toeristische evenementen.

Bedrag

De deputatie bepaalt het subsidiebedrag.

Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie evenredig verminderd in functie van het aantal geselecteerde aanvragen.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt.
 • De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid.
 • Het evenement:
  • vindt geheel of gedeeltelijk plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • vindt plaats in de loop van het boekjaar volgend op de aanvraag;
  • is beperkt in tijd en ruimte.
 • Komen niet in aanmerking voor een subsidie:
  • sportevenementen;
  • evenementen die niet door de aanvrager zelf worden georganiseerd;
  • evenementen die meer dan eenmaal per jaar plaatsvinden;
  • evenementen die onderdeel zijn van grotere evenementen.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. team Economie
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar economie@oost-vlaanderen.be
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt en selecteert op voorhand de aanvragen.
  Ze legt de geselecteerde aanvragen voor aan de deputatie.
 • De deputatie beslist.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag