Subsidie voor werkzaamheden aan klein historisch erfgoed

Deze subsidie is bedoeld voor werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed. Het gaat om onroerende goederen van beperkte omvang die mee het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, kruisstaties, wegwijzers, historisch straatmeubilair, kiosken, gedenktekens, kerkhofmuren, grens- en schandpalen, walgrachten, dreven, vredesbomen.

Doelgroep

 • Natuurlijke personen
 • Rechtspersonen

Bedrag

Maximaal 8 125 EUR per jaar en per aanvrager.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • De aanvrager is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het erfgoed.
 • Het erfgoed 
  • bevindt zich op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • is minstens op aanvraag toegankelijk voor het publiek en voor vorsers.
 • De geplande werkzaamheden
  • leiden tot een meerwaarde voor het betrokken erfgoed;
  • worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en/of volgens de geldende normen.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze mag wel worden gecumuleerd met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier voor de aanvang van de werkzaamheden naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. dienst Erfgoed
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar erfgoed@oost-vlaanderen.be
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag