Toelage afstudeerscriptie

Wetenschappelijk onderzoek over Oost-Vlaanderen is belangrijk. Daarom kunnen universiteits- en hogeschoolstudenten een prijs winnen als hun afstudeerscriptie gaat over Oost-Vlaanderen of een van zijn bovengemeentelijke regio’s.


Er zijn twee prijzen:

  • Een geldprijs van 250 EUR
  • Een geldprijs van 250 EUR gecombineerd met een academische zitting en de publicatie van de afstudeerscriptie.

Hoe aanvragen?

Je kunt je scriptie indienen tot drie jaar nadat je afgestudeerd bent.

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar:

 

Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Directie Onderwijs & Vorming

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

Beslissing

De Provincie beoordeelt de scripties op hun kwaliteit, originaliteit en relevantie voor het provinciebestuur. De deputatie beslist wie welke prijs krijgt. Ten laatste op 31 januari van het jaar dat volgt, ken je de uitslag.

Stel een vraag