Subsidie voor techniekacademies

Deze subsidie ondersteunt de organisatie van techniekacademies voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar van het basisonderwijs.

Doelgroep

 • Secundaire scholen
 • Hogescholen
 • Oost-Vlaamse gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden

Bedrag

Maximaal 2 500 EUR per aanvrager.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het schooljaar.
 • De aanvrager is:
  • een Oost-Vlaamse hogeschool met een opleiding bachelor lager en/of secundair onderwijs;
  • een secundaire school met onderwijsvormen TSO-BSO die minstens 1 van de volgende studiegebieden aanbiedt: auto, bouw, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, mechanica-elektriciteit;
  • een Oost-Vlaams gemeentebestuur (van zodra er in de gemeente een secundaire school is die zelf voor deze subsidie in aanmerking komt, dan moet de gemeente met deze school/scholen samenwerken);
  • een samenwerkingsverband dat bestaat uit:
   • minstens 2 scholen;
   • één of meerdere scholen en/of een gemeentebestuur en/of een hogeschool;
   • een gemeentebestuur en een hogeschool.
 • Een school, gemeentebestuur of samenwerkingsverband kan één aanvraag indienen. Een hogeschool kan maximum twee aanvragen indienen, als deze verspreid zijn over twee gemeenten.
 • Inhoud van de techniekacademie:
  • de opdrachten moeten de leerlingen uitdagen om zelf probleemoplossend te denken en te handelen. Bij het uitwerken of realiseren van een opdracht is er ruimte voor persoonlijke inbreng van de leerlingen. Hun creativiteit om eigen oplossingen te zoeken wordt gestimuleerd;
  • de workshops moeten aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De workshops geven hen inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij. Ze tonen aan dat STEM-inzichten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de grote uitdagingen van deze wereld zoals klimaat, mobiliteit, duurzame energie, gezondheid, digitalisering;
  • minstens één workshop is volgens de trial-and-errormethode, waarbij de leerlingen zelf iets uitproberen en leren van hun fouten;
  • tijdens minstens één workshop biedt je de ouders en/of grootouders van de deelnemers een rondleiding in een nijverheidsschool of land- en tuinbouwschool aan. Om dit mogelijk te maken bij een techniekacademie van een hogeschool of van een gemeentebestuur (of een samenwerkingsverband tussen beide) op wiens grondgebied geen nijverheids- of land- en tuinbouwschool gevestigd is, moet minstens één workshop doorgaan in een naburige nijverheids- of land- en tuinbouwschool. Bij die workshop moet gebruik gemaakt worden van de technische infrastructuur van de school;
  • tijdens de techniekacademies komen minstens 3 van volgende studiegebieden aan bod: auto, bouw, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, mechanica-elektriciteit;
  • aangezien het de bedoeling is dat de leerlingen door de techniekacademie kunnen ontdekken of ze aanleg hebben voor STEM of over STEM-vaardigheden beschikken, moeten de vier STEM-componenten (wetenschap, techniek, engineering en wiskunde) aan bod komen.
 • De techniekacademie mag niet starten voor de deputatie heeft beslist over de aanvraag.
 • Deze subsidie mag enkel gebruikt worden voor werkings- en personeelskosten, niet voor investeringskosten.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het schooljaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Onderwijs & Vorming
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
 • Indien het beschikbare krediet ontoereikend is, wordt de subsidie van de aanvragers in de laagste orde van prioriteit evenredig verminderd in functie van het aantal ingediende aanvragen.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag