De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor techniekacademies

Deze subsidie ondersteunt de organisatie van techniekacademies voor leerlingen uit het 5de en 6de jaar van het basisonderwijs.

Doelgroep

 • Secundaire scholen
 • Hogescholen
 • Oost-Vlaamse gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden

Bedrag

2 500 EUR

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het schooljaar.
 • De aanvrager is:
  • een Oost-Vlaamse hogeschool met een opleiding bachelor lager en/of secundair onderwijs;
  • een secundaire school met onderwijsvormen TSO-BSO die minstens 1 van de volgende studiegebieden aanbiedt: auto, bouw, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, mechanica-elektriciteit;
  • een Oost-Vlaams gemeentebestuur (van zodra er in de gemeente een secundaire school is die zelf voor deze subsidie in aanmerking komt, dan moet de gemeente met deze school/scholen samenwerken);
  • een samenwerkingsverband dat bestaat uit:
   • minstens 2 scholen;
   • één of meerdere scholen en/of een gemeentebestuur en/of een hogeschool;
   • een gemeentebestuur en een hogeschool.
 • Een school, gemeentebestuur of samenwerkingsverband kan één aanvraag indienen. Een hogeschool kan maximum twee aanvragen indienen, als deze verspreid zijn over twee gemeenten.
 • De techniekacademie bevordert de technische geletterdheid bij de leerlingen en volgt de vijf stappen van het technisch proces rond probleemoplossend denken en handelen. De opdrachten moeten de leerlingen uitdagen om zelf probleemoplossend te denken en te handelen.
 • Tijdens de techniekacademies komen minstens 2 van volgende studiegebieden aan bod: auto, bouw, hout, koeling en warmte, land- en tuinbouw, mechanica-elektriciteit.
 • De techniekacademie mag niet starten voor de deputatie heeft beslist over de aanvraag.
 • Deze subsidie mag enkel gebruikt worden voor werkings- en personeelskosten, niet voor investeringskosten.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het schooljaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Onderwijs & Vorming
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het naar onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag