De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Subsidie voor projecten die de studiekeuze in het secundair onderwijs verbeteren

Deze subsidie is vervangen door de 'Subsidie voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen'.

Doelgroep

 • Scholen
 • Samenwerkingsverbanden van scholen
 • Scholengemeenschappen

Bedrag

 • Individuele scholen: maximaal 3 000 EUR.
 • Samenwerkingsverbanden van scholen of scholengemeenschappen:
  maximaal 5 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen uiterlijk op 25 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar.
 • De aanvrager:
  • is een school, een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband met minstens 2 scholen;
  • is gevestigd in Oost-Vlaanderen;
  • kan maximum 1 project indienen.
 • Lagere scholen kunnen een aanvraag indienen als ze minstens 20 % regelmatige leerlingen hebben die voor minstens 1 kenmerk recht geven op SES lestijden.
 • Secundaire scholen kunnen een aanvraag indienen als ze minstens 20 % regelmatige leerlingen hebben die beantwoorden aan minstens 1 van de leerlingenkenmerken.
 • Het project:
  • wil de studiekeuze verbeteren naar en in het secundair onderwijs;
  • is vernieuwend voor de betrokken scholen;
  • duurt minimum 3 maanden. Het start ten vroegste na 1 januari en eindigt ten laatste op 30 juni van hetzelfde schooljaar;
  • kan maximaal 2 keer verlengd worden;
  • mag niet starten voor de deputatie heeft beslist over de aanvraag.
 • Deze subsidie mag gebruikt worden voor investeringskosten, personeelskosten en werkingskosten. Investeringskosten mogen maximaal een kwart van de aangevraagde subsidie bedragen.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of van de Vlaamse overheid. Ze mag wel gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 25 oktober naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Onderwijs en Vorming
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • De deputatie beslist tegen uiterlijk 15 december
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag