De recreatiedomeinen, erfgoedcentra en NME-centra zijn gesloten t.e.m. 19/4. Lessen in provinciale onderwijsinstellingen zijn geschorst t.e.m. 19/4. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/coronavirus

Subsidie voor projecten die de gekwalificeerde uitstroom verbeteren

Deze subsidie is vervangen door de 'Subsidie voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen' .

Doelgroep

 • Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • Scholen
 • Scholengemeenschappen
 • Samenwerkingsverbanden

Bedrag

 • Individuele scholen: minimaal 1 500 EUR en maximaal 5 000 EUR.
 • Samenwerkingsverbanden: minimaal 3 000 EUR en maximaal 16 500 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag of een aanvraag tot verlenging indienen uiterlijk op 1 maart.
 • De aanvrager:
  • is een school, een centrum deeltijds onderwijs, een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband met minstens 2 scholen en/of centra deeltijds onderwijs;
  • is gevestigd in Oost-Vlaanderen;
  • kan maximum 1 project indienen.
 • Het project:
  • werkt aan verbetering van de gekwalificeerde uitstroom; 
  • is gericht naar leerlingen die risico lopen om ongekwalificeerd uit te stromen:
   • leerlingen uit lagere scholen met minstens 20 % regelmatige leerlingen die voor minstens één kenmerk recht geven op SES lestijden;
   • leerlingen uit buitengewoon lager onderwijs;
   • leerlingen in gewoon (deeltijds) beroeps of technisch secundair onderwijs;
   • leerlingen uit opleidingsvormen 2 en/of 3 en/of 4 van het buitengewoon secundair onderwijs;
  • is vernieuwend voor de betrokken scholen;
  • wordt uitgevoerd in één schooljaar en kan maximaal 2 keer verlengd worden.
 • Deze subsidie mag gebruikt worden voor investeringskosten, personeelskosten en werkingskosten. Investeringskosten mogen maximaal een kwart van de aangevraagde subsidie bedragen.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met een subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of van de Vlaamse Overheid. Ze mag wel gecumuleerd worden met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk op 1 maart naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. directie Onderwijs & Vorming
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent
 • Een commissie van specialisten uit de verschillende onderwijsnetten, aangesteld door de deputatie, formuleert een advies over alle aanvragen.
 • De deputatie beslist tegen uiterlijk 31 mei.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag