Betaalbare school

We proberen de schoolonkosten zo laag mogelijk te houden.

In het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een lijst met de mogelijke onkosten. De kostprijs is afhankelijk van de studierichting. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. Voor de eerste graad is er een maximumfactuur.

De leerlingen ontvangen de 1ste schoolrekening in oktober. Deze bevat onder andere de fotokopieën, de agenda en andere onkosten.

Via een extern boekenfonds kunnen de leerlingen alle leerboeken huren. Enkel werkboeken moeten door leerlingen aangekocht worden.

Ga ook zeker na of je recht hebt op een studietoelage.

Indien ondanks alles de kosten toch nog te hoog zouden liggen, kunnen je ouders contact opnemen met de directie van de school. Samen zoeken we dan naar een mogelijke oplossing. 

Maximumfactuur eerste graad 

  • 300 EUR voor de A-Stroom
  • 200 EUR voor de B-stroom

 

Inbegrepen:

  • Aankoop van werkboeken en huur boeken.
  • 1 sport T-shirt en effen blauwe broek (enkel voor nieuwe leerlingen).
  • Alle studie-uitstappen.
  • Sportdag.
  • Gedrukte cursussen/kopieën.
  • Kledij voor specifieke lessen: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s, enkel voor nieuwe leerlingen).
  • Gebruik kastje wasplaats.
  • Gebruik gereedschap.

Niet inbegrepen: meerdaagse uitstappen

Stel een vraag

Richtpunt campus Zottegem

+32 9 360 19 93