B-stroom: Economie en Organisatie

In het tweede leerjaar B kunnen de leerlingen kiezen tussen:

  • Maatschappij en Welzijn
  • Economie en Organisatie + Verzorging

De combinatie ‘Economie en organisatie’ + ‘Verzorging’ geeft de leerlingen een inzicht in de praktische aspecten van de economie. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden binnen het domein ‘Verzorging’.

Toekomst?

Als je slaagt in het tweede leerjaar B, kan je naar de tweede graad BSO. Je kiest uit een waaier van opleidingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Algemene vakken:

Uren

Nederlands

3

Wiskunde + STEM

3

Techniek + STEM

3

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Frans

1

Geschiedenis

1

ICT / Economie

1

Muzikale opvoeding

1

Engels

1

Nederlands op maat

1

Basisoptie:

10

Economie en organisatie

5

Maatschappij en Welzijn (Verzorging)

5

Complementair:

2

Voeding

2

Totaal:

34

     

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent Abdisstraat

+32 9 267 12 40