A-stroom: Economie en Organisatie

In het tweede leerjaar A kunnen leerlingen kiezen tussen twee basisopties ‘Economie en Organisatie’ of ‘Maatschappij en Welzijn’.

In de basisoptie ‘Economie en organisatie’ maken de leerlingen kennis met de verschillende aspecten van het economische leven. Dit gaat niet enkel over de wereldeconomie, maar ook over de invloed van economische processen op hun dagdagelijkse activiteiten.

Toekomst?

Als je slaagt in het tweede leerjaar A, stroom je door naar de richting van hun keuze in de tweede graad.

Lessentabel

Vakken

Uren

Nederlands

4

Wiskunde (+ STEM)

4

Frans

3

Engels

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen (+ STEM)

2

Techniek (+ STEM)

2

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

ICT / Economie

1

Muzikale opvoeding

1

Project ‘STEM’

1

Nederlands op maat

1

Economie en organisatie

5

Totaal

32

Stel een vraag

Richtpunt campus Gent Abdisstraat

+32 9 267 12 40