Wat is duaal leren?

Je kiest ervoor je diploma secundair onderwijs te behalen via de combinatie van ‘leren in een onderwijsinstelling’ én ‘leren in een onderneming’. Je leert werkervaring opdoen in een onderneming. 

Waarom duaal leren?

 • Je ontwikkelt vaardigheden voor de toekomst.
 • Je leert werkervaring opdoen op een werkplek. 
 • Je vergroot je  kansen op de arbeidsmarkt na je studies.

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Je brengt een belangrijk deel van de opleiding door in een bedrijf. Hoeveel dagen per week dit precies is, hangt af van je studierichting. De school kan zelf de uren schoolcomponent bepalen binnen duaal leren.

Je krijgt begeleiding door:

 • De trajectbegeleider van de school. De trajectbegeleider helpt je bij de zoektocht naar een geschikte werkplek. Hij begeleidt en ondersteunt je tijdens het volledige traject. 
 • De mentor op je werkplek. Hij is het aanspreekpunt voor vragen in het bedrijf en staat in voor opleiding op de werkplek. 

Kom jij in aanmerking voor duaal leren?

De klassenraad adviseert of je klaar bent om in te stappen in duaal leren. Neem zeker contact op met Richtpunt campus Eeklo voor meer informatie.

Nieuw! Aanloopfase

Duaal leren mikt op leerlingen die klaar zijn om te leren en te participeren op een werkplek. Voor leerlingen die wel de motivatie hebben om te leren op een werkplek, maar hier nog niet helemaal klaar voor zijn, wordt de aanloopfase uitgewerkt. De aanloopfase is niet bedoeld voor leerlingen die ertoe aangetrokken worden louter omdat dit geen standaard voltijds onderwijs is, zonder enige intentie om aan duaal leren te doen. Het doel van de aanloopfase is om de leerling voor te bereiden op een instap in duaal leren. De aanloopfase is hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Dit laatste impliceert dat de leerling op eender welk moment van het schooljaar kan doorstromen naar de duale opleiding, 

Elke leerling die naar de aanloopfase wil gaan, moet bij aanvang gescreend worden door de aanbieder van de aanloopfase. Tijdens deze screening wordt nagegaan in welke mate de leerling klaar en bereid is om te leren en te participeren op een werkplek. Hieruit moet minimaal blijken dat de leerling de intentie heeft om een duale opleiding te volgen waarin hij of zij aan werkplekleren zal doen.

Soorten overeenkomsten

Je sluit een overeenkomst af met de school en het bedrijf. Er zijn twee soorten overeenkomsten. Jouw school weet welke overeenkomst voor jou geldt.

 

 1. stageovereenkomst alternerende opleiding
  • je krijgt geen leervergoeding (soms een kleine onkostenvergoeding)
  • je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer
 2. overeenkomst alternerende opleiding
  • je krijgt een leervergoeding en bouwt in
  • beperkte mate sociale zekerheidsrechten op
  • je ontvangt maximaal 549,90 EUR per maand
  • je ouders hebben nog recht op kindergeld
  • je leert minimaal 20 uur per week op de werkvloer

Behaal je een diploma?

Als je slaagt voor een duale studierichting behaal je het diploma of getuigschrift van de studierichting.

Opleidingen

Hier vind je de verschillende opleidingen die je duaal kan volgen.

Nog vragen over duaal leren? 

Wil je in het komende schooljaar een duale opleiding volgen?

Contacteer ons dan snel want de plaatsen zijn beperkt.

Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Vragen kan je ook mailen naar duaalleren@vlaanderen.be.

Stel een vraag

Richtpunt campus Eeklo - deeltijds onderwijs

+32 9 370 74 06