1ste leerjaar B

Wat leer je?

  • 1B zet in op een algemene basisvorming. Het verschil met de basisvorming in 1A bestaat uit een iets praktischere uitwerking van de leerinhouden. In 1A zijn deze wat theoretischer ingevuld
  • Je volgt de vakken zoals in het gewone onderwijs in de B-stroom, maar met extra ondersteuning binnen de leerlingbegeleiding om je schooltraject verder mee te ondersteunen
  • De leerlingen hebben een basisgeletterdheid hebben in Nederlands en wiskunde. Er wordt ook aandacht besteed aan financiële geletterdheid, ICT en mediawijsheid.
  • Er is heel wat ruimte voor praktische en technische projecten
  • Je bereidt je voor op het 2de jaar beroepsonderwijs om daarna een vak te kunnen kiezen. 

Voor wie?

  • Voor type 3 en type 9 (voor type 3 leggen wij de klemtoon op bouw en hout, voor type 9 op schilderen - decoratie)
  • Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs

Toekomst?

Lessentabel

Basisvorming

19

Levensbeschouwelijke vakken  

2

Lichamelijke opvoeding

3

Nederlands

4

Frans

1

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

3

Techniek

7

MAVO

1

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

Specifieke vakken

3

Soema (sociaal en maatschappelijk)

2

Remediëring techniek/ STEM

1

Totaal

32

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40