1 B STEM

Wat leer je?

  • 1B zet in op een algemene basisvorming. Het verschil met de basisvorming in 1A bestaat uit een iets praktischere uitwerking van de leerinhouden. In 1A zijn deze wat theoretischer ingevuld. 
  • Je volgt de vakken zoals in het gewone onderwijs in de B-stroom, maar met extra ondersteuning binnen de leerlingbegeleiding om je schooltraject verder mee te ondersteunen. 
  • De leerlingen hebben een basisgeletterdheid hebben in Nederlands en wiskunde. Er wordt ook aandacht besteed aan financiële geletterdheid, ICT en mediawijsheid.
  • Er is heel wat ruimte voor praktische en technische projecten.
  • Je bereidt je voor op het 2de jaar beroepsonderwijs om daarna een vak te kunnen kiezen. 

Voor wie?

  • voor type 3 en type 9 (voor type 3 leggen wij de klemtoon op bouw en hout, voor type 9 op schilderen - decoratie)
  • je hebt geen getuigschrift basisonderwijs

Toekomst?

Vakken

Godsdienst / niet-confessionele zedenleer / Islam

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Frans

1

Engels

/

Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

3

Techniek

6

MAVO

2

Economie / ICT

1

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

Dif. Pakket: Soema

2

Dif. Pakket: LO

1

Dif. Pakket: Techniek

1

Remediëring: Techniek / STEM

1

Basisoptie: Bouw / hout

/

Basisoptie: Schilderen decoratie

/

TOTAAL

32 uren

Stel een vraag

Richtpunt campus Buggenhout

+32 52 40 94 40