Vorming en lerende netwerken

Vorming

Wil je je graag bijscholen? Regelmatig organiseert MOS Oost-Vlaanderen nascholing voor leerkrachten. Er zijn vormingen over bepaalde thema’s of methodieken en excursies naar goede praktijkvoorbeelden.

Interesse? Bel +32 55 49 67 96 of mail naar mos@oost-vlaanderen.be.

Lerende netwerken

In een lerend netwerk wissel je vanuit je gezamenlijke interesse voor een kennisgebied doelbewust ervaringen uit. Meedoen aan een lerend netwerk levert frisse ideeën en nieuwe contacten op en biedt een goede bodem om nieuwe kennis te creëren. 

Interesse? Bel +32 55 49 67 96 of mail naar mos@oost-vlaanderen.be.

Stel een vraag

dienst Natuur- & Milieueducatie - De Kaaihoeve

+32 55 49 67 96