Kleur Bekennen

Via Kleur Bekennen stimuleert de Provincie scholen om te werken rond wereldburgerschap in de klas.

Schoolteams krijgen hulp bij:

  • hun zoektocht naar concrete activiteiten,
  • bij het uitwerken van projecten en
  • bij de zoektocht om wereldburgerschapseducatie te verankeren in het lesprogramma.

 

Kleur Bekennen biedt:

 

Op zoek naar educatieve materialen over wereldburgerschap? Neem dan een kijkje in het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit. 

Stel een vraag