Kleur Bekennen

Het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel besloot om het Kleur Bekennen programma niet voort te zetten in zijn huidige vorm door besparingen. Door deze beslissing kunnen scholen na 31 augustus 2019 niet meer bij de Provincie terecht voor vormings- en begeleidingstrajecten rond wereldburgerschap in de klas. 

De Provincie biedt wel nog educatieve materialen aan voor leerkrachten en studenten lerarenopleiding over wereldburgerschap. Neem hiervoor een kijkje in het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit.

Stel een vraag