Soft landing Flanders

Soft landing flanders wil starters (start-ups), groeiers (scale-ups) en internationaal talent beter bereiken en ondersteunen, om hen zo te overtuigen om zich ook effectief hier te vestigen en te blijven.

Het project:

 • zet in op het gericht aantrekken van deze internationale start-ups en scale-ups: 
  • door het in kaart brengen van het ecosysteem
  • door een scoringssysteem te ontwikkelen dat de partners zal helpen om de meerwaarde van potentieel geïnteresseerde bedrijven in te schatten
 • bundelt met het ‘soft landing pack’ specifieke informatie en stimulansen voor de start-ups en scale-ups
 • onderzoekt een beter onthaal van internationaal talent. Dat kan door bijvoorbeeld relevante info te bundelen en werknemer en werkgever te ontzorgen. Via het project ontwikkelen we hiervoor ondersteuningsmateriaal voor alle steden en gemeenten en formuleren we beleidsaanbevelingen om knelpunten weg te werken op verschillende bestuursniveaus.

De uitvoering gebeurt in nauwe afstemming en samenwerking met het Acquisitieplatform Oost-Vlaanderen, in het bijzonder met FIT en VLAIO.

Actueel

In een eerste fase van het project hebben we het profiel van het internationaal talent en hun knelpunten onderzocht. Lees de volledige studie of een samenvatting van de resultaten.

Budget

 • 183 276,40 EUR uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • 91.638,28 EUR uit het Vlaamse Hermes-fonds

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Stad Gent
 • UGent Tech Transfer

Stel een vraag

team Internationale samenwerking

+32 9 267 86 84