Subsidie voor projecten in Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen

De deadline voor het indienen van een aanvraag in 2019 is verstreken.

Deze subsidie draagt bij tot duurzame ontwikkeling, wereldwijd, én verbreedt het draagvlak voor mondiale solidariteit in Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

Bedrag

 • Maximaal 10 000 EUR: projecten die in belangrijke mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 6 500 EUR: projecten die in voldoende mate aan de subsidiecriteria beantwoorden.
 • Maximaal 3 000 EUR: projecten die minimaal aan de subsidiecriteria beantwoorden.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen voor 1 april van het aanvraagjaar.
  De aanvraag geldt voor 1 kalenderjaar.
  Verlenging aanvragen kan voor 1 april van het daaropvolgende jaar. 
  Een project kan mits een positieve jaarlijkse evaluatie 3 kalenderjaren na elkaar worden gesubsidieerd.
 • De aanvrager :
  • is een rechtspersoon met zetel op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen of een feitelijke vereniging met minstens 2 personen met een domicilie in Oost-Vlaanderen die de aanvraag mee ondertekenen;
  • heeft een rechtstreekse band met de 'lokale partners' in Oost-Europa;
  • kan slechts 1 aanvraag per aanvraagjaar indienen ;
  • stelt een subsidiedossier in het Nederlands op met bedragen in euro.
 • Het project:
  • vindt plaats in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije of Tsjechië;
  • voldoet aan enkele inhoudelijke criteria (zie artikel 5 § 2 van het subsidiereglement):
   • er is inbedding in de lokale context, het project is geïntegreerd in de lokale ontwikkelingsstrategie;
   • het draagt bij tot duurzame ontwikkeling;
   • er is aandacht voor maatschappelijke emancipatie en directe welzijnsbevordering;
   • er is participatie van de doelgroep;
   • de voorgestelde resultaten zijn haalbaar binnen de gestelde periode;
   • er is ervaringsuitwisseling en samenwerking, tussen parallelle partners in de betrokken regio en de provincie Oost-Vlaanderen of in de regio zelf;
  • heeft draagvlak in Oost-Vlaanderen.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat dezelfde uitgaven geen tweemaal gesubsidieerd worden.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen voor 1 april van het aanvraagjaar naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. Mondiale Solidariteit
  Woodrow Wilsonplein 2
  9000 Gent

  en e-mail ze ook naar mondialesolidariteit.oost-europa@oost-vlaanderen.be
 • De deputatie beslist voor 1 juli over de subsidie en bepaalt het exacte bedrag.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.