De Provincie Oost-Vlaanderen neemt maatregelen tegen corona. Blijf op de hoogte: www.oost-vlaanderen.be/corona

Wedstrijd Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen

Levert jouw bibliotheek inspanningen om Europa en de Europese Unie in de kijker te zetten? Strijd dan zeker mee om de titel van 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen 2021'!

De winnende bibliotheek mag de titel twee jaar lang dragen en ontvangt 5.000 EUR om activiteiten over Europa te financieren in 2022. De tweede en derde gerangschikte bibliotheken ontvangen respectievelijk 2.000 en 1.000 EUR.

Hoe deelnemen?

  1. Lees het reglement en stel een activiteitenplan op met een of meerdere acties rond Europa die je organiseert in 2022. 
  2. Stuur het plan uiterlijk op 18 oktober 2021:
  • per mail naar europadirect@oost-vlaanderen.be
  • of per brief naar: deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. Team Europa - Informatiepunt Europa Direct - Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent

De datum van de poststempel, van het ontvangstbewijs of van de mail gelden als bewijs van de datum van indiening. 

De winnaars worden bekend gemaakt in december 2021.