Noordwest - Europa

Dit programma wil van Noordwest-Europa één van ’s werelds belangrijkste economische spelers maken: een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Programmagebied

Dit is een programma voor Noordwest-Europa:

  • Verenigd Koninkrijk
  • Ierland
  • Frankrijk (deels)
  • België
  • Nederland (deels)
  • Duitsland (deels)
  • Zwitserland

Budget

Het programma Noordwest-Europa is één van de grootste programma’s met een totaalbudget van 396,1 miljoen EUR. De maximale EFRO-bijdrage aan projecten is 60%.

Prioriteiten

  • Innovatie
  • Overgang naar koolstofarme economie
  • Efficiënte omgang met hulpbronnen en grondstoffen

 

Bezoek de website van Interreg Noordwest-Europa voor meer info.

Stel een vraag