Interreg Europa

Interreg Europe verbetert met projecten de uitvoering van het regionaal beleid in Europa. Interreg Europe focust op programma’s die investeren in economische groei en banen, op Europese territoriale samenwerking en op kennisuitwisseling.

Programmagebied

Het programmagebied van Interreg Europe is het volledige grondgebied van de 28 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen en Zwitserland.

Budget

Het programmabudget is 359,3 miljoen EUR. Het maximale percentage voor projecten hangt af van het statuut van de partner:

  • Overheden en publieke instellingen: 85%
  • Privé zonder winstoogmerk: 75%

Prioriteiten

  • Onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Concurrentievermogen van kmo’s
  • Koolstofarme economie
  • Milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen

 

Bezoek de website van Interreg Europa voor meer info.