Technische bijstand

Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert de komende 7 jaar in grensoverschrijdende projecten die zich richten op innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt.

Het programma streeft hierbij naar ruim 300 miljoen EUR aan investeringen in de grensregio, waarvan 150 miljoen EUR afkomstig is uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Goed programmamanagement is nodig om het programma in goede banen te leiden.

In het project 'Technische Bijstand' ondersteunt Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling het werk van het secretariaat, de programmapartners - waaronder de Provincie Oost-Vlaanderen - en de programma-autoriteiten.

De Provincie Oost-Vlaanderen draagt hier 554 817,19 EUR aan bij. APB Provinciaal secretariaat voor Europese Structuurfondsen is verantwoordelijk voor het project.

Projectpartners

Provincie Limburg (NL), Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Antwerpen, Provincie Limburg (B), Provincie Vlaams-Brabant, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, Rijksoverheid Nederland, Vlaamse Auditautoriteit, Vlaamse Overheid.

Budget

Op een totaal budget van 17 754.150 EUR levert Interreg een bijdrage van 8 877 075 EUR (50 %)

Thema

5A – Technische Bijstand

Projectperiode

1 januari 2014 tot 31 december 2023