Vietnam

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met Vietnam.

De Provincie:

  • Ondersteunt Oost-Vlaamse kenniscentra die samenwerken met Vietnam.
  • Faciliteert de export van Oost-Vlaamse ondernemingen naar Vietnam. Zo probeert de Provincie langetermijnrelaties uit te bouwen met Vietnamese partners.

 

De Provincie concentreert zich op land- en tuinbouw, veeteelt en aquacultuur.

De Provincie werkt samen om:

  • De bioveiligheid te verbeteren en antibioticagebruik te verminderen in de Vietnamese veeteeltsector.
  • De productiviteit in de Vietnamese rundveesector te verhogen.
  • De land- en tuinbouw milieuvriendelijker te telen en de productiviteit te verhogen in de Vietnamese sier- en groenteteeltsector.
  • Vraag en aanbod beter op elkaar af in de bamboeteelt en om het gebruik van bamboe te stimuleren als milieuvriendelijk alternatief voor allerlei toepassingen.

Missies, delegaties en netwerkmomenten

Er zijn ook economisch-wetenschappelijke missies naar Vietnam waarop deze thema’s aan bod komen. In 2016-2017 gingen er ondernemers van dertig bedrijven mee. Regelmatig ontvangt de Provincie Vietnamese delegaties om de samenwerking rond een thema verder uit te diepen.

Geïnteresseerde ondernemers zijn ook welkom op economische seminaries en netwerkmomenten. Daar komen ze meer te weten over de kansen en valkuilen van ondernemen in Vietnam. 

Subsidie voor samenwerkingsinitiatieven Vietnam

Stel een vraag

team Internationale samenwerking

+32 9 267 86 84