Subsidie voor Oost-Vlaamse kennisinstellingen

Deze subsidie wil projecten van Oost-Vlaamse kennisinstellingen ondersteunen die onderzoek en kennisuitwisseling bevorderen via internationale samenwerking.

Doelgroep

Oost-Vlaamse kennisinstellingen.

Bedrag

Maximaal 5 000 EUR per aanvraag.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
 • De aanvrager is een kennisinstelling met een vestiging in Oost-Vlaanderen.
 • Het project:
  • is beperkt in tijd of is een in de tijd duidelijk af te lijnen deel van een groter project
  • moet worden uitgevoerd in of een samenwerking zijn met partners uit een strategische buitenlandse regio.
   Strategische buitenlandse partnerregio’s zijn regio's waarmee de Provincie Oost-Vlaanderen nauwe contacten onderhoudt in de uitwerking van haar internationaal beleid buiten de Europese Unie. 
   De lijst van deze regio's wordt door de deputatie vastgesteld en wordt in functie van nieuwe partnerschappen periodiek geactualiseerd. 
   Momenteel: China: de provincies Hebei, Liaoning en Heilongjiang), Vietnam en Rusland (Sint-Petersburg).
 • Projecten met een economische meerwaarde of passend binnen samenwerkingsakkoorden die de Provincie Oost-Vlaanderen heeft afgesloten met haar buitenlandse partnerregio’s krijgen de voorkeur.
 • Deze subsidie mag worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of met een gelijkaardige subsidie van een andere overheid.

Procedure

 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar:
  Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
  p.a. team Internationale samenwerking
  Gouvernementstraat 1
  9000 Gent

  of e-mail het ingevulde aanvraagformulier naar internationaal@oost-vlaanderen.be
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag. 
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Stel een vraag

team Internationale samenwerking

+32 9 267 86 84