China

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt al 25 jaar samen met de Provincie Hebei in China. De laatste jaren realiseerden beide Provincies samen succesvolle projecten en constructieve bedrijfscontacten. Ook zijn er geregeld officiële missies en economische zendingen naar Hebei. 

Bestuurlijke samenwerking

Dankzij de samenwerking zijn er goede bedrijfscontacten. Beide Provincies werken ook samen in wetenschappelijke, onderwijs- en provinciale projecten. 

Economische samenwerking

Meerwaarde voor de bedrijven in de twee provincies is de belangrijkste doelstelling. Zo promoot het bestuur in Hebei de provincie Oost-Vlaanderen als investeringsregio. De Provincie ondersteunt ook economische initiatieven van Oost-Vlaamse bedrijven in China. De Provincie laat onder andere Vlaamse cleantechbedrijven laten kennismaken met de Chinese markt binnen I²PCC of het ‘interprovinciaal internationaliseringsproject cleantech China’.

Deze samenwerking kadert in een nichestrategie. Op basis van een analyse kiest de Provincie speerpunten voor economische samenwerking. Voorbeelden zijn landbouw en aquacultuur, biotechnologie, logistiek, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Structurele samenwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent zijn via het East Flanders Representative Office permanent vertegenwoordigd in Beijing. 

Subsidies voor samenwerkingsinitiatieven China

Stel een vraag

team Internationale samenwerking

+32 9 267 86 84