PRUP - De Boerekreek

Omschrijving

Het provinciaal centrum De Boerekreek zet in op water- en paardensportrecreatie met verblijfsaccommodatie. Het is een belangrijk recreatief knooppunt in Oost-Vlaanderen. De Provincie zoekt naar een oplossing voor enkele concrete ruimtevragen zoals een polyvalente zaal en een nieuwe locatie voor het werkatelier en de opslagloods voor boten. We bekijken deze ruimtevragen binnen een ruimtelijke reorganisatie van de site waarbij we ook andere knelpunten (bv. te weinig parking, buurtweg door de site, …) aanpakken. Daarbij houden we rekening met het waardevolle landschap en natuur in de omgeving.

Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voert de nodige bestemmingswijzigingen door om de uitbreidingen en een herschikking van de site te realiseren. 

Stand van zaken

17/12 - 14/2: Publieke raadpleging

De publieke raadpleging van de start- en procesnota voor het PRUP De Boerekreek te Sint-Laureins loopt van maandag 17 december 2018 tot en met donderdag 14 februari 2019.

De start- en procesnota:

 

Gedurende de periode van de raadpleging kan je bezwaren of opmerkingen per mail of schriftelijk indienen

  • Via mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be
  • Per brief  naar of af te geven tegen ontvangstbewijs in:
    • Het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
    • Het gemeentehuis van Sint-Laureins: Dorpsstraat 91, 9980 Sint-Laureins

De datum van de poststempel of van het ontvangsbewijs geldt als bewijs.

 

20/12: Infomarkt

  • Wanneer? Doorlopend open van 17.30 uur tot 20 uur. Om 18.30 uur is er een plenaire toelichting.
  • Waar? In de refter van De Boerekreek  (Sint-Jansstraat 132 in Sint-Jan-in-Eremo).

Timing

Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Budget Provincie

12 000 EUR

Partners

-

Gemeenten

Sint-Laureins

Stel een vraag

dienst Ruimtelijke Planning

09 267 75 61