Klachten

Heb je een klacht voor de Provincie?

  • Over de werking van de Provincie, haar diensten, haar instellingen en haar verzelfstandigde agentschappen?
  • Over een handeling of beslissing van werknemers van de Provincie, haar diensten, haar instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen?
  • Over een onthouding door werknemers van de Provincie, haar diensten, haar instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen om een handeling te stellen of een beslissing te nemen waar dat verplicht of gevraagd was?

Klachten tegen provinciale mandatarissen worden behandeld in het kader van deontologische codes voor de provincieraadsleden en de gedeputeerden

Een klacht indienen

Mail naar info@oost-vlaanderen.be met volgende gegevens:

  • Voornaam
  • Familienaam
  • Adres, postcode, gemeente
  • e-mailadres
  • je klacht

Privacy

Je gegevens worden opgenomen in de bestanden van Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en zullen aangewend worden om je een betere service te verlenen en je op de hoogte houden van wat er in de provincie gebeurt. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht de gegevens over jezelf te raadplegen of te verbeteren. Je kunt daarvoor mailen naar communicatie@oost-vlaanderen.be of bel +32 9 267 70 00.

Stel een vraag

Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 70 00